Mohabbat Ki Tamanna Hai Toh Phir Wo Vasf Paida Kar

“Mohabbat Ki Tamanna Hai Toh Phir Wo Vasf Paida Kar,
Jahan Se Ishq Chalta Hai Wahan Tak Naam Paida Kar.”

By | 2017-09-25T04:35:34+00:00 September 25th, 2017|Allama Iqbal|0 Comments