Agar Phisle To Utna Jante Hai Agar Dube To Tairna Jante Hai

“Agar phisle to utna jante hai,
Agar dube to tairna jante hai,
Agar gire to sammlna jante hai,
Agar tut gaye to judna jante hai,
Pyar ke badle pyar dhutkar ke badle
Uphar dena jante hai,
War ka pratikar
Aur
Har ko jit me badlna jante hai.”

By | 2017-09-14T09:44:14+00:00 September 14th, 2017|Life Shayari|0 Comments